Aktualności

 • Opłata sądowa przez internet

  Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie       Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r.
  w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).
  W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

   

 • System teleinformatyczny obsługujący postepowanie sądowe

  Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu
  nie jest dostępny system teleinformatyczny obsługujący postępowania sądowe.  
  W związku z tym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  – Kodeks cywilny,
  ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311), 
  składanie pism procesowych  w formie elektronicznej jest niemożliwe.
  Nadto uprzejmie informujemy, iż Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
  nie stanowi systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi postępowań sądowych. 

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane